القائمة الرئيسية

الصفحات

All Bein Sport Channels Frequencies - Channels Frequency

 All Bein Sport Channels Frequencies - Channels Frequency


Toutes Les Fréquences De BeIn Sports Sur Toutes Les Satellites 

La Chaine du Sports (aljazeera Sports) du Qatar et france Bein sports valable a regarder en direct live sur votre télé partout dans l'Europe via la réception Numérique par satellites . la chaine peut recevoir sur Nilesat Hotbird Astra Arabsat Eutelsat Essahl Sat suivant ces frequences stables dessous . 
Regarder Toutes Bein Sports TV en direct live streaming sure satellites
Et Voici Les chaines de Bein Sports avec leurs fréquences dans cette liste dessus :  BeIn Sports 1 Australia, BeIn Sports 1 Indonesia, BeIn Sports 1 Thailand, BeIn Sports 2, BeIn Sports 2 Australia, BeIn Sports 2 Indonesia, BeIn Sports 3, BeIn Sports 3 Australia, BeIn Sports 5 Thailand, BeIn Sports 6 Thailand, BeIn Sports Global, BeIn Sports HD 1, BeIn Sports HD 1 Max, BeIn Sports HD 10, BeIn Sports HD 11, BeIn Sports HD 12, BeIn Sports HD 13, BeIn Sports HD 14, BeIn Sports HD 15, BeIn Sports HD 16, BeIn Sports HD 17, BeIn Sports HD 2, BeIn Sports HD 2 Max, BeIn Sports HD 3, BeIn Sports HD 3 Max, BeIn Sports HD 4, BeIn Sports HD 4 Max, BeIn Sports HD 5, BeIn Sports HD 6, BeIn Sports HD 7, BeIn Sports HD 8, BeIn Sports HD 9, BeIn Sports Malaysia, BeIn Sports Max 10, BeIn Sports Max 4, BeIn Sports Max 5, BeIn Sports Max 6, BeIn Sports Max 7, BeIn Sports Max 8, BeIn Sports Max 9, BeIn Sports Max Malaysia, BeIn Sports News, BeIn Sports Rugby

BeIn Sports 1 Frequency :

Intelsat 18 180.0°E 11075 V 45000 3/4 Viaccess

Astra 1N 19.2°E 12168 V 29700 2/3 NagravisionViaccess

Eutelsat 16A 16.0°E 10928 H 30000 8/9 Viaccess

Eutelsat 5 West A 5.0°W 12564 V 29950 2/3 Viaccess

BeIn Sports 1 Australia Frequency :

Optus D3 156.0°E 11845 H 29450 3/5 IrdetoVideoguard

Optus 10 156.0°E 12518 H 27800 3/4 IrdetoVideoguard

BeIn Sports 1 Indonesia Frequency :

Palapa D 113.0°E 3600 V 31000 2/3 ConaxNeotion SHL

SES 7 108.2°E 2625 V 22500 3/4 Videoguard

SES 7 108.2°E 2655 V 22500 3/4 Videoguard

SES 7 108.2°E 11627 H 20000 3/4 ConaxVideoguard

Measat 3a 91.4°E 3760 H 29700 5/6 Irdeto

Measat 3a 91.4°E 12396 H 31000 2/3 ConaxNeotion SHL

BeIn Sports 1 Thailand Frequency :

Thaicom 5 78.5°E 12657 H 45000 3/4 Videoguard

BeIn Sports 2 Frequency :

Intelsat 18 180.0°E 11075 V 45000 3/4 Viaccess

Astra 1M 19.2°E 11856 V 29700 2/3 NagravisionViaccess

Eutelsat 16A 16.0°E 10928 H 30000 8/9 Viaccess

Eutelsat 16A 16.0°E 11678 H 30000 3/5 Viaccess

Eutelsat 5 West A 5.0°W 12564 V 29950 2/3 Viaccess

BeIn Sports 2 Australia Frequency :

Optus D3 156.0°E 11845 H 29450 3/5 IrdetoVideoguard

Optus D3 156.0°E 12177 H 27800 3/4 IrdetoVideoguard

BeIn Sports 2 Indonesia Frequency :

Palapa D 113.0°E 3600 V 31000 2/3 ConaxNeotion SHL

SES 7 108.2°E 2535 V 22500 3/4 Videoguard

SES 7 108.2°E 2565 H 22500 3/4 Videoguard

SES 7 108.2°E 11539 H 20000 3/4 ConaxVideoguard

Measat 3a 91.4°E 3760 H 29700 5/6 Irdeto

Measat 3a 91.4°E 12396 H 31000 2/3 ConaxNeotion SHL

BeIn Sports 3 Frequency :

Astra 1M 19.2°E 11856 V 29700 2/3 NagravisionViaccess

Eutelsat 16A 16.0°E 10887 H 30000 8/9 Mediaguard

Eutelsat 16A 16.0°E 11678 H 30000 3/5 Viaccess

Eutelsat 5 West A 5.0°W 12564 V 29950 2/3 Viaccess

BeIn Sports 3 Australia Frequency :

Optus D3 156.0°E 11845 H 29450 3/5 IrdetoVideoguard

Optus D3 156.0°E 12136 H 27800 3/4 IrdetoVideoguard

BeIn Sports 5 Thailand Frequency :

Thaicom 5 78.5°E 12604 H 30000 5/6 IrdetoVideoguard

BeIn Sports 6 Thailand Frequency :

Thaicom 5 78.5°E 12604 H 30000 5/6 IrdetoVideoguard

BeIn Sports Global Frequency :

Es'hail 1 25.5°E 11566 H 27500 2/3 FTA

Eutelsat 8 West B 8.0°W 11054 H 27500 2/3 FTA

Anik F3 118.8°W 11928 R 20000 3/4 Nagravision

BeIn Sports HD 1 Frequency :

Es'hail 1 25.5°E 11547 V 27500 2/3 IrdetoVideoguard

Eutelsat 8 West B 8.0°W 11013 H 27500 2/3 IrdetoVideoguard

BeIn Sports HD 1 Max Frequency :

Es'hail 1 25.5°E 11585 V 27500 2/3 IrdetoVideoguard

Eutelsat 8 West B 8.0°W 12604 H 27500 2/3 IrdetoVideoguard

BeIn Sports HD 10 Frequency :

Es'hail 1 25.5°E 11623 V 27500 2/3 IrdetoVideoguard

Eutelsat 8 West B 8.0°W 12604 H 27500 2/3 IrdetoVideoguard

BeIn Sports HD 11 Frequency :

Es'hail 1 25.5°E 11623 V 27500 2/3 IrdetoVideoguard

BeIn Sports HD 12 Frequency :

Es'hail 1 25.5°E 11623 V 27500 2/3 IrdetoVideoguard

BeIn Sports HD 13 Frequency :

Es'hail 1 25.5°E 11642 H 27500 2/3 IrdetoVideoguard

BeIn Sports HD 14 Frequency :

Es'hail 1 25.5°E 11642 H 27500 2/3 IrdetoVideoguard

BeIn Sports HD 15 Frequency :

Es'hail 1 25.5°E 11642 H 27500 2/3 IrdetoVideoguard

BeIn Sports HD 16 Frequency :

Es'hail 1 25.5°E 11642 H 27500 2/3 IrdetoVideoguard

BeIn Sports HD 17 Frequency :

Es'hail 1 25.5°E 11566 H 27500 2/3 IrdetoVideoguard

BeIn Sports HD 2 Frequency :

Es'hail 1 25.5°E 11547 V 27500 2/3 IrdetoVideoguard

Eutelsat 8 West B 8.0°W 11013 H 27500 2/3 IrdetoVideoguard

BeIn Sports HD 2 Max Frequency :

Es'hail 1 25.5°E 11623 V 27500 2/3 IrdetoVideoguard

Eutelsat 8 West B 8.0°W 11013 H 27500 2/3 IrdetoVideoguard

BeIn Sports HD 3 Frequency :

Es'hail 1 25.5°E 11547 V 27500 2/3 IrdetoVideoguard

Eutelsat 8 West B 8.0°W 11013 H 27500 2/3 IrdetoVideoguard

BeIn Sports HD 3 Max Frequency :

Es'hail 1 25.5°E 11642 H 27500 2/3 IrdetoVideoguard

Eutelsat 8 West B 8.0°W 11013 H 27500 2/3 IrdetoVideoguard

BeIn Sports HD 4 Frequency :

Es'hail 1 25.5°E 11547 V 27500 2/3 IrdetoVideoguard

Eutelsat 8 West B 8.0°W 11013 H 27500 2/3 IrdetoVideoguard

BeIn Sports HD 4 Max Frequency :

Es'hail 1 25.5°E 11566 H 27500 2/3 IrdetoVideoguard

Eutelsat 8 West B 8.0°W 12604 H 27500 2/3 IrdetoVideoguard

BeIn Sports HD 5 Frequency :

Es'hail 1 25.5°E 11585 V 27500 2/3 IrdetoVideoguard

Eutelsat 8 West B 8.0°W 11054 H 27500 2/3 IrdetoVideoguard

BeIn Sports HD 6 Frequency :

Es'hail 1 25.5°E 11585 V 27500 2/3 IrdetoVideoguard

Eutelsat 8 West B 8.0°W 11054 H 27500 2/3 IrdetoVideoguard

BeIn Sports HD 7 Frequency :

Es'hail 1 25.5°E 11585 V 27500 2/3 IrdetoVideoguard

Eutelsat 8 West B 8.0°W 11054 H 27500 2/3 IrdetoVideoguard

BeIn Sports HD 8 Frequency :

Es'hail 1 25.5°E 11585 V 27500 2/3 IrdetoVideoguard

Eutelsat 8 West B 8.0°W 11054 H 27500 2/3 IrdetoVideoguard

BeIn Sports HD 9 Frequency :

Es'hail 1 25.5°E 11623 V 27500 2/3 IrdetoVideoguard

Eutelsat 8 West B 8.0°W 11054 H 27500 2/3 IrdetoVideoguard

BeIn Sports Malaysia Frequency :

Measat 3b 91.5°E 10932 V 30000 5/6 Videoguard

BeIn Sports Max 10 Frequency :

Astra 1M 19.2°E 11895 V 29700 2/3 Nagravision Viaccess

Eutelsat 5 West A 5.0°W 11679 V 29950 3/4 Viaccess

BeIn Sports Max 4 Frequency :

Astra 1M 19.2°E 11856 V 29700 2/3 Nagravision Viaccess

Eutelsat 5 West A 5.0°W 11471 V 29950 3/4 Viaccess

BeIn Sports Max 5 Frequency :

Astra 1M 19.2°E 11856 V 29700 2/3 NagravisionViaccess

Eutelsat 5 West A 5.0°W 11471 V 29950 3/4 Viaccess

BeIn Sports Max 6 Frequency :

Astra 1M 19.2°E 11856 V 29700 2/3 NagravisionViaccess

Eutelsat 5 West A 5.0°W 11679 V 29950 3/4 Viaccess

BeIn Sports Max 7 Frequency :

Astra 1M 19.2°E 11895 V 29700 2/3 NagravisionViaccess

Eutelsat 5 West A 5.0°W 11679 V 29950 3/4 Viaccess

BeIn Sports Max 8 Frequency :

Astra 1M 19.2°E 11895 V 29700 2/3 NagravisionViaccess

Eutelsat 5 West A 5.0°W 11679 V 29950 3/4 Viaccess

BeIn Sports Max 9 Frequency :

Astra 1M 19.2°E 11895 V 29700 2/3 NagravisionViaccess

Eutelsat 5 West A 5.0°W 11679 V 29950 3/4 Viaccess

BeIn Sports Max Malaysia Frequency :

Measat 3b 91.5°E 10732 V 30000 5/6 Videoguard

BeIn Sports News Frequency :

Es'hail 1 25.5°E 11566 H 27500 2/3 FTA

Eutelsat 8 West B 8.0°W 12604 H 27500 2/3 FTA

BeIn Sports Rugby Frequency :

Measat 3a 91.4°E 3760 H 29700 5/6 Irdeto
Measat 3b 91.5°E 10932 V 30000 5/6 Videoguard
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات