القائمة الرئيسية

الصفحات

fréquence de france 2 3 4 5 O TF1 - Channels Frequency

 fréquence de france 2 3 4 5 O TF1 - Channels Frequency


fréquence de france 2 3 4 5 O TF1 - Channels Frequency

Les Chaines françaises sur Astra 19° Satellite sont devenu en HD et Son fréquences a changé  depuis le moi 7,2015.pour voire et regarder les chaines : France 1 ( TF 1), France 2, France 3, France 4, France 5, et France Ô  voici leurs nouvelles fréquences 

fréquence de france 2 3 4 5 O TF1 - Channels Frequency

la fréquence de ' France 1'  TF1  

Intelsat 18 180.0°E 11155 V 28588 3/4
Intelsat 18 180.0°E 11155 H 28588 5/6
Astra 1N 19.2°E 12363 V 27500 3/4 FTA
Eutelsat 16A 16.0°E 11554 H 30000 5/6
Eutelsat 16A 16.0°E 12604 H 30000 2/3
Eutelsat 5 West A 5.0°W 11480 H 3215 3/4
Eutelsat 5 West A 5.0°W 12564 V 29950 2/3

France 3 Frequency 

Intelsat 18 180.0°E 11155 V 28588 3/4
Intelsat 18 180.0°E 11155 H 28588 5/6
Eutelsat 36B 35.9°E 11304 V 30000 5/6
Badr 5 26.0°E 12265 H 27500 3/4
Astra 1N 19.2°E 12168 V 29700 2/3
Eutelsat 16A 16.0°E 11554 H 30000 5/6
Eutelsat 16A 16.0°E 12604 H 30000 2/3
Hotbird 13B 13.0°E 11681 H 27500 3/4
SES 5 5.0°E 12303 H 27500 3/4 Conax
Eutelsat 5 West A 5.0°W 11509 H 29500 8/9
Eutelsat 5 West A 5.0°W 11554 V 29950 3/4
Eutelsat 5 West A 5.0°W 11679 V 29950 3/4
SES 4 22.0°W 12730 V 30000 3/4

France 2 Frequency

Intelsat 18 180.0°E 11155 V 28588 3/4
Intelsat 18 180.0°E 11155 H 28588 5/6
Eutelsat 36B 35.9°E 11304 V 30000 5/6
Eutelsat 36B 35.9°E 11823 H 27500 3/4
Badr 5 26.0°E 12265 H 27500 3/4
Astra 1N 19.2°E 12168 V 29700 2/3
Eutelsat 16A 16.0°E 11554 H 30000 5/6
Eutelsat 16A 16.0°E 12604 H 30000 2/3
Hotbird 13B 13.0°E 11681 H 27500 3/4
SES 5 5.0°E 12303 H 27500 3/4
Eutelsat 5 West A 5.0°W 11509 H 29500 8/9
Eutelsat 5 West A 5.0°W 11554 V 29950 3/4
SES 4 22.0°W 12530 V 30000 3/4

France 4 Frequency 

Intelsat 18 180.0°E 11155 V 28588 3/4
Intelsat 18 180.0°E 11155 H 28588 5/6
Astra 1N 19.2°E 12402 V 29700 2/3
Eutelsat 16A 16.0°E 11554 H 30000 5/6
Hotbird 13B 13.0°E 11681 H 27500 3/4
Eutelsat 5 West A 5.0°W 11509 H 29500 8/9
Eutelsat 5 West A 5.0°W 11554 V 29950 3/4

France 5 Frequency 

Intelsat 18 180.0°E 11155 V 28588 3/4
Intelsat 18 180.0°E 11155 H 28588 5/6
Eutelsat 36B 35.9°E 11304 V 30000 5/6
Badr 5 26.0°E 12265 H 27500 3/4
Astra 1N 19.2°E 12207 V 29700 2/3
Eutelsat 16A 16.0°E 11554 H 30000 5/6
Eutelsat 16A 16.0°E 12604 H 30000 2/3
Hotbird 13B 13.0°E 11681 H 27500 3/4
SES 5 5.0°E 12303 H 27500 3/4
Eutelsat 5 West A 5.0°W 11096 V 29950 3/4
Eutelsat 5 West A 5.0°W 11509 H 29500 8/9
SES 4 22.0°W 12610 V 30000 3/4

France Ô Frequency
 
Intelsat 18 180.0°E 11155 V 28588 3/4
Intelsat 18 180.0°E 11155 H 28588 5/6
Eutelsat 36B 35.9°E 11304 V 30000 5/6
Astra 1M 19.2°E 11895 V 29700 2/3
Eutelsat 16A 16.0°E 11554 H 30000 5/6
Eutelsat 16A 16.0°E 12604 H 30000 2/3
Hotbird 13C 13.0°E 12692 H 27500 3/4
SES 5 5.0°E 12303 H 27500 3/4
Eutelsat 5 West A 5.0°W 11509 H 29500 8/9
Eutelsat 5 West A 5.0°W 11554 V 29950 3/4

fréquence de france 2 3 4 5 O TF1 - Channels Frequency
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات